Εισαγωγή-Προϋποθέσεις Χρήσης-Δικαιώματα Αγοραστή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα TRACTION WHEELS παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του στους επισκέπτες και πελάτες αυτού του eshop μόνον εφόσον αυτοί αποδεχτούν τους όρους χρήσης που ακολουθούν και οι οποίοι δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς καμία έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση. Εφόσον ο πελάτης-επισκέπτης εφεξής καλούμενος «χρήστης» παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος TRACTION WHEELS δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί αυτόματα με αυτούς τους όρους. Εφόσον ο «χρήστης» δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις.

Οι τροποποιήσεις αυτές πρόκειται να γίνονται χωρίς οποιαδήποτε έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δικαίωμα χρήσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται σε όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η χρήση του eshop από ανήλικους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η κάτωθι εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Η ιστοσελίδα tractionwheels.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «eshop» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο TRACTION TIRES. Η εταιρεία ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού γωνία με Μανουήλ Πανσελήνου στο Δήμο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα με σκοπό την διάθεση και χονδρική και λιανική πώληση των προϊόντων της στους χρήστες του eshop που βρίσκεται στο tractionwheels.gr. Το eshop της Traction Tires εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η παράθεση των όρων χρήσης του καταστήματος έχει ως σκοπό αφενός τη δική σας ενημέρωση για τα δικά σας δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δίεπεται από ειδικότερους όρους χρήσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας αγοράς.

 

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το eshop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ με τιμές, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων, όπως καθορίζονται από την εταιρεία.

Ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες ήτοι:

  • Να ελέγξει τα προϊόντα παραγγελίας του και
  • Να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το eshop.

 

Υποχρεώσεις του Καταστήματος

Η εταιρεία ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ έχει την υποχρέωση να εκδίδει νόμιμα παραστατικά και να τα αποστέλλει σε κάθε παραγγελία από τον χρήστη στο εσωτερικό των δεμάτων της.

Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και να παύσει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ότι ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντι του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή παύση παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα θα εκτελεστούν κανονικά ανεξάρτητα από την πιθανή προσωρινή ή μη παύση των υπηρεσιών του eshop.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται από την Εταιρεία η αποστολή προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα τελευταία είναι απαραίτητα μόνο κατά την εγγραφή του και για το σκοπό αγοράς προϊόντων και από αυτά απαραίτητα είναι μόνο όσα κατά τη συνήθη πρακτική χρειάζονται για την ορθή κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και την αποστολή του προϊόντος. Ο χρήστης αποστέλλει τα στοιχεία του στα πλαίσια των συναλλαγών του και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και τυχόν προστηθέντες της εταιρείας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 και ότι τηρεί με ασφάλεια και δεν αποδίδει σε κανένα τρίτο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποχρεούται να διαγράψει ύστερα από δήλωση του χρήστη οποτεδήποτε το θελήσει ο τελευταίος.

 

Παραγγελίες – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 4 Ν 2251/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε.

Το eshop της εταιρείας υποστηρίζει πληρωμή μέσω αντικαταβολής όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, για ποσά μεγαλύτερα από 100 ευρώ διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε προκαταβολή για την έναρξη εκτέλεσης της παραγγελίας, με τη χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και κατάθεση έμβασμα στο λογαριασμό της εταιρείας. Τα έξοδα αποστολής κάθε προϊόντος θα αναγράφονται κατά την παραγγελία και θα επιβαρύνουν το «χρήστη».

Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο χρήστης – πελάτης πλέον πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρείας (courier), ο οποίος ενεργεί κατ΄εντολή της εταιρείας ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του.

Το κόστος αναφέρεται ρητά σε κάθε παραγγελιοληψία.

Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι όροι που καθορίζει η συνεργαζόμενη μεταφορική  εταιρεία και μπορείτε να τους ζητήσετε με έγγραφη αίτησή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα της. Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική, ο χρήστης πρόκειται να χρεωθεί με έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης από την παραγγελία πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, ήτοι εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πριν την αποστολή της παραγγελίας η εταιρεία μπορεί να επιβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας και διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει είτε να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. μη διαθεσιμότητα).

Στην περίπτωση αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη) δύναται να σταλούν ταχυδρομικώς κατά την παραλαβή της παραγγελίας ή και έπειτα από την παραλαβή σε ειδικές περιπτώσεις.

 

*Επιστροφές δεν ισχύουν για τα προϊόντα προσφοράς με έκπτωση.

 

Ευθύνη της εταιρείας – Περιορισμός Ευθύνης – Επιστροφές

Το eshop προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει. Επίσης, όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αποστολή για τη σωστή τους λειτουργία από το προσωπικό της εταιρείας ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ.

Παρόλα αυτά δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβές, μη πλήρες, μη επικαιροποιημένο ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να παραβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Η εταιρεία ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ. δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα που προμηθεύεται παρά μόνο στην χρηματική αποζημίωση του κόστους αγοράς του/των προϊόντων ή στην αντικατάστασή τους με αντίστοιχο προϊόν/προϊόντα.

Ο χρήστης δύναται να κάνει αίτηση επιστροφής η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη πλην των εξόδων επιστροφής ενώ απαιτείται να αποστείλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δελτίο παραλαβής της μεταφορικής εταιρείας.

Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική την κατάσταση (Σχισμένες ή κατεστραμμένες με οποιοδήποτε τρόπο συσκευασίες δε γίνονται δεκτές προς επιστροφή)
Αναπροσαρμογές σε τιμές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση πριν ή μετά την παραγγελία του χρήστη χωρίς να επηρεάζει τις τρέχουσες παραγγελίες. Ο χρήστης δεν δύναται να ζητήσει οικονομική άλλη αποζημίωση έπειτα από την καταχώρηση της παραγγελίας.

 

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στο eshop κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και συνήθως δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο η παράδοση εξαρτάται από πολλές συνθήκες (π.χ. δυσπρόσιτες περιοχές νησιωτική Ελλάδα κλπ) και καθορίζεται από τις συνεργαζόμενες ταχυδρομικές / μεταφορικές εταιρείες.

Στο συνολικό χρόνο παράδοσης δε συμπεριλαμβάνονται εορτές και τοπικές αργίες καθώς και ειδικές συνθήκες που πιθανόν να προκύψουν όπως, σεισμοί, απεργίες μεταφορικών, κλείσιμο οδικών ή άλλων εθνικών οδών κλπ.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ της εταιρείας ΤΡΑΞΙΟΝ (TRACTION) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ και του χρήστη αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση σύμφωνα με το Νόμο που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης η εξαιτίας αυτών είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Πνευματικά Δικαιώματα – Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά καθώς και λογότυπα πιθανόν να αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνιση τους στο eshop δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρησης άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.